Hae Joon làm thám tử. Anh ấy lịch sự với người khác, nhưng đam mê khi điều tra các vụ án. Anh bắt đầu cuộc điều tra về một vụ án chết bất thường xảy ra trên một ngọn núi. Trong khi điều tra vụ án, Hae Joon gặp Seo Rae. Cô ấy là vợ cũ của người đàn ông đã khuất. Hae Joon nghi ngờ cô ấy, nhưng anh ấy cũng trở nên quan tâm đến cô ấy.

Mở rộng
[X]
[X]