Quý Bà Harris Đến Paris – Mrs Harris Goes to Paris ()


 

Một phụ nữ dọn dẹp góa bụa vào những năm 1950 ở London yêu điên cuồng chiếc váy thời trang cao cấp của Dior và quyết định rằng cô ấy phải có một chiếc của riêng mình.

Mở rộng
[X]
[X]