Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn (Bản Điện Ảnh) – Please Enlighten Me ()


 

Phim kể về câu chuyện giữa Lin Zhi Xiao, một sinh viên tốt nghiệp Nhạc viện và bác sĩ chăm sóc của cha cô là Gu Wei.

Mở rộng
[X]
[X]