Post Mortem: Không ai chết ở Skarnes (Phần 1) – Post Mortem: No One Dies in Skarnes (Season 1) ()


 

Cô trở về từ cõi chết và giờ thèm cả máu. Trong khi đó, nhà tang lễ của gia đình cô lại rất cần đẩy mạnh kinh doanh. Hừm, giả sử…

Mở rộng
[X]
[X]