Pokemon: Biên Niên Sử Arceus – Pokémon: The Arceus Chronicles ()


 

Trong khi điều tra truyền thuyết về Pokémon thần thoại Arceus, Ash, Goh và Dawn đã khám phá ra một âm mưu của Team Galactic đe dọa thế giới. Hãy sẵn sàng để tận hưởng sự trở lại một lần nữa, của một trong những nhân vật được yêu thích nhất của nhượng quyền thương mại, trong Biên niên sử Arceus.

Mở rộng
[X]
[X]