Phòng Điệp Viên – Wire Room ()


 

Trong khi làm nhiệm vụ phòng trực điện thoại, một đặc vụ liên bang lắng nghe khi mục tiêu bị tấn công trong nhà của anh ta bởi một đội tấn công. Không được đốt dây, anh ta phải bảo vệ cuộc điều tra và tính mạng của mục tiêu khỏi sự giam giữ của một căn phòng cách đó năm mươi dặm.

Mở rộng
[X]
[X]