Phi Vụ Triệu Đô Hàn Quốc (Part 2) – Money Heist: Korea – Joint Economic Area (Part 2) ()


 

Một chiến lược gia thiên tài và những người có tính cách và khả năng khác nhau chiến đấu với một biến số phi thường và tham gia vào một trò chơi bắt giữ con tin chưa từng có.

Mở rộng
[X]
[X]