Onoda: 10 Nghìn Đêm Trong Rừng – Onoda: 10 000 Nights In The Jungle ()


 

Khi Nhật Bản đầu hàng vào cuối Thế chiến II, người lính Hiroo Onoda rút vào rừng rậm của Philippines để tự mình tiếp tục cuộc chiến trong 10.000 ngày nữa.

Mở rộng
[X]
[X]