Một cô thư ký ngây thơ, người sau một loạt tai ương nghề nghiệp, đã xem xét lời đề nghị làm việc như một con la ma túy của bạn cùng phòng vào giữa những năm 1980 ở Lagos.

Mở rộng
[X]
[X]