Nửa đêm tại Pera Palace (Phần 1) – Midnight at the Pera Palace (Season 1) ()


 

Tại một khách sạn lịch sử ở Istanbul, nhà báo nọ bị đẩy về quá khứ và phải ngăn chặn một âm mưu có thể thay đổi số phận của Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại.

Mở rộng
[X]
[X]