Niềm Tin Của Cha – Man’s Creed ()


 

Vì bị hãm hại mà Tiêu Kiếm Phong phải ngồi tù ở hải ngoại 25 năm, sau khi ra tù nhận được lời uỷ thác của người thần bí, cần phải làm theo mới có thể biết tung tích của vợ và con trai.

Mở rộng
[X]
[X]