Những Vị Thánh Của Newark – The Many Saints of Newark ()


 

Chứng kiến ​​quá trình tạo ra Tony Soprano. Câu chuyện tiết lộ tính nhân văn đằng sau những cuộc đấu tranh của Tony và ảnh hưởng của gia đình anh – đặc biệt là chú của anh, Dickie Moltisanti – đã khiến anh trở thành trùm băng đảng mang tính biểu tượng nhất mọi thời đại.

Mở rộng
[X]
[X]