Những Phụ Nữ Thời Chiến (Phần 1) – Women at War (Season 1) ()


 

Nước Pháp năm 1914. Khi quân Đức tiến đến và những người đàn ông ra trận, bốn người phụ nữ phải vật lộn với hậu quả chiến tranh thảm khốc tại quê nhà.

Mở rộng
[X]
[X]