Nhóc Trùm: Nối Nghiệp Gia Đình – The Boss Baby: Family Business ()


 

Anh em nhà Templeton đã trưởng thành và rời xa nhau, nhưng một ông chủ mới với cách tiếp cận tiên tiến sắp mang họ lại với nhau – và truyền cảm hứng cho một doanh nghiệp gia đình mới.

Mở rộng
[X]
[X]