Nhịp Điệu Bùng Bổ – Blast Beat ()


 

Khi một gia đình rời quê hương Colombia đến Hoa Kỳ vào mùa hè năm 1999, một thần đồng khoa học metalhead và người em trai không mục đích của anh ấy đã đấu tranh để sắp xếp Giấc mơ Mỹ với thực tế mới của họ.

Mở rộng
[X]
[X]