Nguyên Mẫu – The Prototype ()


 

Một đặc vụ của chính phủ tình cờ phát hiện ra một âm mưu xâm chiếm Trái đất của người ngoài hành tinh. Sử dụng chất lỏng màu xanh do người ngoài hành tinh tạo ra để làm cho những người lính mạnh hơn, anh ta trở thành Nguyên mẫu – niềm hy vọng duy nhất cho nhân loại.

Mở rộng
[X]
[X]