Người Tị Nạn Mỹ – American Refugee ()


 

Theo chân một gia đình tìm kiếm nơi trú ẩn trong boongke của người hàng xóm, khi nền kinh tế Mỹ đang suy sụp, và mối nguy hiểm bên trong lớn hơn bên ngoài.

Mở rộng
[X]
[X]