Theo chân một siêu anh hùng lycanthrope, người chiến đấu với cái ác bằng cách sử dụng những khả năng được ban cho bởi một lời nguyền do huyết thống của anh ta mang lại.

Mở rộng
[X]
[X]