Người Sói Bên Trong – Werewolves Within ()


 

Tính năng phỏng theo trò chơi điện tử nơi người sói tấn công một thị trấn nhỏ.

Mở rộng
[X]
[X]