Người Làm Vườn – The Gardener ()


 

Một người nhập cư sống một cuộc sống yên tĩnh với tư cách là người làm vườn tại một trang viên ở Anh đã phải dựa vào các kỹ năng cũ để cứu gia đình mà anh ta đang làm việc cho những kẻ xâm lược nhà.

Mở rộng
[X]
[X]