Người Lạ Hoàn Hảo – Perfect Strangers ()


 

Một bữa tiệc tối sáng tỏ khi một nhóm bạn bè đồng ý để điện thoại của họ không khóa trên bàn, phơi bày những tương tác hấp dẫn và những bí mật đen tối.

Mở rộng
[X]
[X]