Người Lạ Cũ – Old Strangers ()


 

Ba người bạn kết nối lại tại một thị trấn miền núi hẻo lánh sau một thời gian dài bị cách ly. Trong khi đi bộ đường dài, bộ ba tình cờ gặp một thứ gì đó tối tăm và khủng khiếp trong rừng sâu.

Mở rộng
[X]
[X]