Người Kiểm Duyệt – Censor ()


 

Sau khi xem một đoạn video lạ lùng quen thuộc một cách khó chịu, Enid, một nhà kiểm duyệt phim, bắt đầu giải quyết bí ẩn quá khứ về sự mất tích của em gái mình, bắt tay vào một nhiệm vụ xóa tan ranh giới giữa hư cấu và thực tế.

Mở rộng
[X]
[X]