Một cô gái trẻ cố gắng hiểu làm thế nào cô ấy có được sức mạnh để đốt cháy mọi thứ bằng tâm trí của mình một cách bí ẩn.

Mở rộng
[X]
[X]