Người Cố Vấn (Phần 1) – The Consultant (Season 1) ()


 

Theo dõi mối quan hệ giữa nhân viên và sếp, hỏi chúng ta sẽ đi bao xa để tiến lên và tồn tại.

Mở rộng
[X]
[X]