Ngừng Di Chuyển – No Sudden Move ()


 

Một nhóm tội phạm được tập hợp lại trong những tình huống bí ẩn và phải làm việc cùng nhau để khám phá những gì thực sự đang xảy ra khi công việc đơn giản của họ hoàn toàn đi ngang

Mở rộng
[X]
[X]