Ngày Thứ Bảy – The Seventh Day ()


 

Một thầy trừ tà nổi tiếng hợp tác với một linh mục tân binh trong ngày huấn luyện đầu tiên của anh ấy. Khi họ chìm sâu hơn vào địa ngục trần gian, ranh giới giữa thiện và ác mờ đi, và những con quỷ của chính họ xuất hiện.

Mở rộng
[X]
[X]