Ngày Sống Còn – A Day to Die ()


 

Connor Connolly có một ngày để bồi thường cho Tyrone Pettis. Anh ta buộc phải yêu cầu phi hành đoàn quân đội cũ của mình, do Brice Mason dẫn đầu, đến với nhau để có được anh ta hai triệu đô la trước khi anh ta mất đi tất cả những người anh ta yêu thương trong quá trình này.

Mở rộng
[X]
[X]