Năm 1983 (Phần 1) – 1983 (Season 1) ()


 

Trong bộ phim giật gân, tăm tối có chi tiết thay đổi lịch sử này, sinh viên luật ngây thơ và thám tử chán đời phơi bày âm mưu đã đày đọa Ba Lan nhiều thập kỷ.

Mở rộng
[X]
[X]