Munich: Bờ vực chiến tranh – Munich: The Edge of War ()


 

Một nhà ngoại giao người Anh tới Munich trước Thế chiến thứ hai, nơi một người bạn học cũ của anh ta từ Oxford cũng đang trên đường đến nhưng đang làm việc cho chính phủ Đức.

Mở rộng
[X]
[X]