Mục Sư – Man of God ()


 

Bị đày ải một cách bất công, bị kết án không xét xử, bị vu khống vô cớ. Man of God mô tả những thử thách và khổ nạn của Thánh Nektarios của Aegina, khi ông mang lòng căm thù vô cớ của kẻ thù trong khi rao giảng Lời Chúa.

Mở rộng
[X]
[X]