Mọi Thứ Mọi Nơi Mọi Lúc – Everything Everywhere All at Once ()


 

Một người nhập cư Trung Quốc lớn tuổi bị cuốn vào một cuộc phiêu lưu điên rồ, nơi cô ấy một mình có thể cứu thế giới bằng cách khám phá các vũ trụ khác kết nối với những cuộc sống mà cô ấy có thể đã dẫn dắt.

Mở rộng
[X]
[X]