Máy Bay Mất Tích (Phần 4) – Manifest (Season 4) ()


 

Một chiếc máy bay thương mại đột nhiên xuất hiện trở lại sau khi mất tích trong 5 năm. Khi những người trên tàu tái hòa nhập vào xã hội, họ trải nghiệm tiếng nói hướng dẫn và tầm nhìn về các sự kiện chưa xảy ra, và một bí ẩn sâu sắc hơn sẽ sớm hé lộ.

Mở rộng
[X]
[X]