Máu Lửa Thành Rome (Phần 2) – Rome (Season 2) ()


 

Một tường thuật chân thực về cuộc sống của cả những người La Mã lừng lẫy và bình thường lấy bối cảnh trong những ngày cuối cùng của Cộng hòa La Mã.

Mở rộng
[X]
[X]