Mật Mã Phù Thủy (Phần 3) – A Discovery of Witches (Season 3) ()


 

Diana Bishop, nhà sử học và phù thủy, truy cập vào Ashmole 782 và biết rằng cô phải giải quyết những bí ẩn của nó. Cô ấy được đề nghị giúp đỡ bởi Matthew Clairmont bí ẩn, nhưng anh ta là một ma cà rồng và các phù thủy không bao giờ nên tin tưởng vào ma cà rồng.

Mở rộng
[X]
[X]