Marvel Studios: Assembled (Phần 1) – Marvel Studios: Assembled (Season 1) ()


 

Assembled là một loạt phim tài liệu tổng hợp ghi lại quá trình tạo ra các chương trình và rạp chiếu mới ly kỳ của Marvel Studios. Assembled là một cuộc kiểm tra chuyên sâu và nhập vai về giai đoạn tiếp theo của MCU.

Mở rộng
[X]
[X]