Mạng Đầu (Phần 1) – First Kill (Season 1) ()


 

Yêu đương quả là chuyện khó với hai thiếu nữ Juliette và Calliope: một người là ma cà rồng, người kia là thợ săn ma cà rồng – và cả hai đều sẵn sàng ra tay lấy mạng đầu.

Mở rộng
[X]
[X]