Ma Đinh: Tiết Lộ – Hellraiser: Revelations ()


 

Hai người bạn đại học đã vô tình giải thoát cho Pinhead và tay sai của hắn.

Mở rộng
[X]
[X]