Ma Đinh – Hellraiser ()


 

Một người phụ nữ phát hiện ra cơ thể mới sống lại, được hình thành một phần, của anh rể mình. Cô bắt đầu giết anh ta để hồi sinh cơ thể của anh ta để anh ta có thể thoát khỏi những con quỷ đang truy đuổi anh ta sau khi anh ta thoát khỏi thế giới ngầm tàn bạo của chúng.

Mở rộng
[X]
[X]