Ma Đinh 3 – Hellraiser III: Hell on Earth ()


 

Một phóng viên điều tra phải gửi Pinhead mới chưa bị ràng buộc và quân đoàn của anh ta trở lại Địa ngục.

Mở rộng
[X]
[X]