Lý Do Tôi Nhảy – The Reason I Jump ()


 

Dựa trên sách của Naoki Higashida, bộ phim nhập vai này khám phá trải nghiệm của những người tự kỷ không nói trên khắp thế giới.

Mở rộng
[X]
[X]