Khi phi tần của Thái tử sinh ra cặp song sinh được coi là điềm gở, hạ lệnh giết con gái. Để cứu cô ấy, cô ấy được bí mật gửi ra khỏi cung điện

Mở rộng
[X]
[X]