Lưỡi Cưa 9 – Spiral: From the Book of Saw ()


 

Một kẻ chủ mưu tội phạm giải phóng một dạng công lý xoắn trong Spiral, chương mới đáng sợ từ cuốn sách Saw.

Mở rộng
[X]
[X]