Lời Khai Chấn Động – She Said ()


 

Các phóng viên Megan Twohey và Jodi Kantor của tờ New York Times đã phá vỡ một trong những câu chuyện quan trọng nhất trong cả một thế hệ – một câu chuyện đã giúp khơi dậy một phong trào và phá vỡ hàng thập kỷ im lặng xung quanh chủ đề tấn công tình dục ở Hollywood.

Mở rộng
[X]
[X]