Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 5) – Chicago Fire (Season 5) ()


 

Câu chuyện của những người lính cứu hỏa và nhân viên y tế ở thành phố Chicago, cả ở cấp độ cá nhân và chuyên nghiệp.

Mở rộng
[X]
[X]