Liêu Trai Tân Truyện: Hoạ Bì Nhân – Ghost Story ()


 

Thư sinh Vương Sinh tình cờ thu nhận Hồ yêu Hương Nhi cũng không hề biết thân phận của nàng nhưng vẫn mang nàng về nhà, muốn nạp nàng làm thiếp. Khi thân phận Hương Nhi bại lộ, mọi chuyện dần dần hé lộ. Cuối cùng, Vương Sinh vì chấp mê bất ngộ mà mất hết tất cả.

Mở rộng
[X]
[X]