Lệ Vương, Lee Bang Won – The King of Tears, Lee Bang Won ()


 

Một tác phẩm làm sáng tỏ hình ảnh của Lee Bang Won, một nhà lãnh đạo có công đầu trong việc lập quốc.

Mở rộng
[X]
[X]