Kỵ Sĩ Dẫn Đường Của Nhà Vua – Elesin Oba: The King’s Horseman ()


 

Sau khi vua của anh qua đời, một kỵ sĩ phải hy sinh chính mình để phục vụ chủ nhân ở thế giới bên kia. Nhưng rồi sự phân tâm đột ngột dẫn đến bi kịch không ngờ.

Mở rộng
[X]
[X]