Khát Khao Cứu Rỗi (Phần 1) – Everything Calls for Salvation (Season 1) ()


 

Khi tỉnh dậy và nhận ra mình bị đưa vào bệnh viện tâm thần một cách trái ý muốn, Daniele phải một lần nữa học cách sống và yêu với sự giúp đỡ của các bệnh nhân khác.

Mở rộng
[X]
[X]