Kế Hoạch A – Plan A ()


 

Năm 1945, một nhóm người Do Thái sống sót sau trận tàn sát đã lên kế hoạch đầu độc hệ thống nước ở Đức. Bộ phim kể về một hoạt động bí mật nguy hiểm và táo bạo được gọi là – Kế hoạch A.

Mở rộng
[X]
[X]